โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 2 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีชัย อวนข้อง (บ่าวกล้วย)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 58
อีเมล์ : t.s.center43323@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิรา เตะเส็น (หยวก)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 58
อีเมล์ : tukta_cpf@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม