ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิรา เตะเส็น (หยวก)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 58
อีเมล์ : tukta_cpf@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนก
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 191/28 ม.8 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 มี.ค. 2560,16:34 น.   หมายเลขไอพี : 1.4.252.159


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล