ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายทวีชัย อวนข้อง (บ่าวกล้วย)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 58
อีเมล์ : t.s.center43323@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บางเทาเคมีภัณฑ์ แอนด์ พูลส์ จำกัด
ตำแหน่ง : ช่างสระว่ายน้ำ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 79 ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 มี.ค. 2560,17:06 น.   หมายเลขไอพี : 1.4.252.159


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล