โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาซี ม.3
บทที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.74 KB
บทที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 473.69 KB
บทที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.22 KB
บทที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.39 KB
บทที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 665.75 KB
บทที่ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 670.22 KB
บทที่ 7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 759.59 KB
บทที่ 8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1006.25 KB
บทที่ 9
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.31 MB
บทที่ 10
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 851.48 KB
บทที่ 11
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 839.65 KB
บทที่ 12
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 695.6 KB
บทที่ 13
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 536.92 KB