โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Photoshop ม.1
ความรู้เบื้องต้น Photoshop
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ส่วนประกอบ Photoshop
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.3 MB
สร้างชิ้นงานเบื้องต้นกับ Photoshop
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.48 MB
การทำรูปขอบพับมุม
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.83 MB
การสร้างพื้นอักษรเป็นรูปต่าง ๆ
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.55 MB
สร้างปกหนังสือ
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.58 MB