โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Ms Excel
Ms Excel 2010
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB
Ms Excel 2013
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.74 MB
Ms Excel 2010 pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB
การใช้สูตรคำนวณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.65 MB