โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานประจำปี

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.54 KB
SAR ประจำปี 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.22 KB