โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบุคลากร
คำขอมีบัตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.5 KB
คำร้องขอย้ายสายผู้บริหารสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.5 KB
แบบขอใช้วุฒิ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32 KB
แบบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32 KB
แบบขอยกเลิกวันลา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29 KB
แบบขอลาออกจากราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.5 KB
แบบขออนุญาตไปสอบคัดเลือกข้าศึกษาต่อ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37 KB
แบบใบลา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.5 KB
แบบใบลาอุปสมบท
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.5 KB
แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.4 MB
แบบหนังสือข้าราชการลาสิกขาบท ขอกลับเข้ารับราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22 KB
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.61 MB
หนังสือมอบอำนาจถ่ายสำเนา ก.พ.7 (กรณี 1 ราย)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.5 KB
หนังสือมอบถ่ายสำเนา ก.พ.7 (กรณีเกินกว่า 1 ราย)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28 KB
หนังสือรับรองเงินเดือน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66 KB
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 11.98 KB