โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 786.92 KB