ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สถิติในชีวิตจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางนุชนาถ ชมช่วยธานี
ตำแหน่ง : ประธานอนุกรรมการ
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2561,10:08  อ่าน 404 ครั้ง
รายละเอียด..