โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

 

          โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม  เปิดดำเนินการสอน  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476  โดยผู้ใหญ่บ้านเกาะเคี่ยม  และชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นมา  เมื่ออาคารเรียนชั่วคราวชำรุด  ประกอบกับในขณะนั้นที่ดินแปลงนี้ยังเป็นป่ารก  นักเรียนเดินทางไปเรียนยากลำบาก “นายจวน  นาคพน”  ครูใหญ่ในขณะนั้น  จึงได้ย้ายโรงเรียนไปยัง “มะตัง”  ซึ่งเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งของโรงเรียน  จนกระทั่ง พ.ศ.2478  ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน  ได้ร่วมกันพัฒนาที่ดินแปลงนี้  พร้อมกับได้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่  จึงได้ย้ายนักเรียนกลับมาเรียนที่เดิม

          พ.ศ. 2502  กรมสามัญศึกษาได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  จำนวน 30,000 บาท  โดยความร่วมมือของนายอำเภอกันตังในขณะนั้น  และชาวบ้านได้สมทบเงินเพิ่มเติม  เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นหลังแรก  ซึ่งเป็นอาคารกึ่งถาวร  แบบ ป.1 ก ขนาด 9.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร  ปัจจุบันได้รื้อถอนอาคารดังกล่าวไปแล้ว  และบริเวณที่สร้างอาคารหลังเดิม  ได้ปรับปรุงเป็นห้องสมุดโรงเรียนขนาด 2 ห้องเรียน

          โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม  มีผู้บริหารจนถึงปัจจุบัน  จำนวน 23 คน   ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานโดย นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมคนปัจจุบัน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.91 KB