โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสมหมาย อิสภาโส
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวณิชกานต์ เพชรสีช่วง
อนุกรรมการ

นางดารัตน์ สังแดหวา
อนุกรรมการ

นางสาวไซเด๊าะ เอียดวารี
อนุกรรมการและเลขานุการ