โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
124/1หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม  ตำบลกันตังใต้   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 075-290637
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 28 ต.ค. 63
อบรมโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 วันที่ 11 กันยายน 2563 15 ต.ค. 63
อบรมโครงการการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 15 ต.ค. 63
อบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมฟักทอง 15 ต.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2563 15 ต.ค. 63
รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 15 ต.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 15 ต.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2563 15 ต.ค. 63
รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 10 ม.ค. 63
รับการประเมินภายนอกจากสมศ. ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2563 15 ต.ค. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
สภานักเรียนควรจะมีการจัดระบบการแบ่งเป็นหน่วยสีที่จะเก็บขยะให้สะอาดในบริเวณ ร.ร (2861/5) 24 ธ.ค. 55
คนศาสนาพุทธใครเห็นด้วยไหมว่าตอนเช้าตอนเข้าแถวควรจะให้มีการ สวดมน ของคนพุทธด้วยเพราะในโรงเรียนก็มีคนนับถือศาสนาพุทธด้วย (4238/3) 17 ธ.ค. 55
จัดโครงการส่งเสริมการแปรงฟันทุกๆตอนเที่ยงหลังอาหารหรือด้วยหรือไม่ (2066/2) 17 ธ.ค. 55
ใครเห็นด้วยหรือไม่ที่จะจัดทำโครงการพี่สอนให้น้องอ่านหนังสือได้ทุกตอนเที่ยง (1946/9) 12 ธ.ค. 55
ถ้า โรงเรียนพวกเรามีถึง ม.6 จะเป็นยังไงนะ^^ (2048/12) 12 ธ.ค. 55
คิดอย่างไรกับการเรียน Tablet ของนักเรียน ป.1 (1809/6) 12 ธ.ค. 55
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด